Jõõpre kalmistu

 

Jõõpre kalmistu.jpg 

Allikas: Kultuurimälestiste register