Tallinn Rahumäe kalmistu, V, KV II/I, 2-4, 5-kohaline kirstuplats
Maetud
Toomas Gutmann
Matus 22.09.1936
Magda Kalanüp
Matus 20.02.1988
Jaan Kesküll
Matus 08.08.1944
Valter Pertel 06.09.1924 - 09.12.2004
Matus 14.12.2004