Avaliku elu tegelane
Kultuurilooline haud
Avinurme Koguduse Kirikuõpetaja 1941- 1955
Avinurme kalmistu, Keskmine kalmistu, V, 12-9, kirstuplats
Maetud
Mari Jakopi T Saks 10.09.1874 - 06.05.1965
Matus 14.05.1965
Ants Kustavi P Viise 30.03.1924 - 1952
Jaan Kustavi P Viise 05.05.1938 - 28.12.2004
Matus 23.06.2005
Kustav Kustavi P Viise 14.09.1898 - 22.09.1978
Matus 29.09.1978