Taotlus hauaplatsi kasutusse andmiseks
Tõreda kalmistu

punane täpp Tähistatud ridade täitmine on kohustuslik