Harald Arman (1910 – 1965) arhitekt
Kultuurilooline haud   (Arhitekt)

Harald Arman (1910 – 1965) arhitekt

Sünd. 22.05.1910 Tallinn
Surn. 13.10.1965 Tallinn
HA lõpetas 1933.a. Tallinna Tehnikumi. Oli  1941-44 Punaarmees. Naastes Eestisse töötas 1944- 55 ENSV Arhitektuuri Valitsuse juhatajana.  1955-64 ENSV Rkl. Ehituse ja Arhitektuuri Komitee esimehena. Oli ENSVL arhitektide liidu asutajaid. 1945.a. Ta oli ka NSVL Arhitektuuriakadeemia k-liige 1950.a.-st. Tegutses linnaehituse alal, olles Tallinna kultuurikeskuse hoonestusprojekti 1947 ja generaalplaanide (1952, 63) ning Pärnu keskuse hoonestusprojekti (1952) autoreid. 1930.a-il kavandas Tallinna mitu funktsionalistlikku hoonet. Kui sõda Tallinna oli purustanud tuligi HA 1945 välja kultuurikeskuse ideega. Praeguse Solarise vanalinnapoolse otsa alla tulnuks raamatukogu ja Rävala puiestee äärde kunstimuuseum. Tallinna Stalini väljak (aastani 1949 Keskväljak) (H. A, Otto Keppe, Voldemar Meigas) kui ka Kultuurikeskus (H. A) pidid hoolimata käimasolevast ehitusest saama veelgi monumentaalsema ilme. Stalini väljaku tsentrisse kavandatud ministeeriumide maja pidi asendama Moskva "stalinlikest tornidest" (à la Moskva Ülikool) lähtuv Nõukogude Maja (Oleg Ljalin, 1952-54). Oluliseks tänavaks kujunes ka Stalini väljakult itta suunduv Narva maantee. 1952. aasta mais jaotati Eesti kolmeks oblastiks: Tallinna oblast, Tartu oblast ja Pärnu oblast. Seega pidi senine suvituslinn Pärnu oblasti keskusena saama ka "sobivama" näo. Samal aastal kavandaski HA Pärnule kui oblastikeskusele kohasema südamiku.
AH oli EESTI ARHITEKTUURI AJALOO  peatoimetaja. Oli 1960.a-st ENSV teeneline kunstitegelane ja mitmekordne ENSV  riikliku preemia saaja.
Andmed: EE 14 kd, Tallinn, 2000; EESTI ARHITEKTUURI AJALUGU, Tallinn, 1965: 

Tallinn Rahumäe kalmistu, U, JU A, 2-4, kirstuplats
Maetud
Klaudia Arman
Matus 29.08.1978
Harald Armann 22.05.1910 - 13.10.1965
Matus 16.10.1965
Pilvi Koidu 16.09.1922 - 25.03.2002
Matus 07.05.2002
Maria Raibuškina 27.03.1910 - 02.03.1999
Matus 09.03.1999
Boriss Varvas
Matus 14.08.1998