Taotlus hauaplatsi kasutusse andmiseks
Haapsalu Metsakalmistu

punane täpp Tähistatud ridade täitmine on kohustuslik