Tallinna Metsakalmistu, U, UM IV, 7, 4-kohaline urnimüür
Maetud
Aimi Keskküla 14.12.1941 - 29.08.2018
Matus 25.05.2019
Maido Keskküla 21.07.1936 - 28.10.2019
Matus 16.11.2019