Avaliku elu tegelane
Kultuurilooline haud

Jüri Ehlvest oli maletaja Jaan Ehlvesti vend

Viru-Jaagupi kalmistu, 7, O, 161, kirstuplats
Maetud
Alma Ehlvest
Jaan Ehlvest - 19.08.1985
Matus 22.08.1985
Jüri Ehlvest 15.03.1967 - 11.10.2006
Rein Ehlvest
Matus 17.03.1940