Avaliku elu tegelane
Kultuurilooline haud
Põlva Linna Kalmistu, Vana osa, 5, 178a, kirstuplats
Maetud
Johannes Aia 11.08.1895 - 10.08.1941
Matus 12.08.1941