Ülempreester Pavel Burov
Kultuurilooline haud   (Vaimulik)
Tallinna Siselinna kalmistu, A, AN II-2, 15-12, kirstuplats
Maetud
Pavel Burov - 14.10.1971
Matus 17.10.1971
Klavdia Burova 06.11.1881 - 09.10.1969
Matus 12.10.1969
Valentina Kendar 08.04.1908 - 20.04.2001
Matus 24.04.2001