Ülempreestrid Ioann ja Nikoali Skromnov; Preester Pavel Polevitski
Kultuurilooline haud   (Vaimulik)

Preester Pavel Polevitski oli Tallinnas Vene tänaval asuva Nikolai Imetegija kiriku preester. Polevitski sõbrustas kirjanik Dostojevskiga, kui viimane viibis Tallinnas aastatel 1843–1846. Sügavate vaimsete huvidega preestril oli kirjanikuga vastastikust huvi pakkuvaid vestlusi ja arvatakse, et Dostojevski sai vestlustest preestriga kirjanduslikke motiive.

Skromnovid olid teenistuses kalmistukirikus.

Sellel hauaplatsil asub kõige vanem Siselinna kalmistul säilinud kalm.

Kasutatud kirjandus: K.Laane TALLINNA KALMISTUD, Tallinn, 2002

 

Tallinna Siselinna kalmistu, A, AN I-1, 36-1, kirstuplats
Maetud
Tiina (Laps) Meidla 30.08.1977 - 01.09.1977
Matus 03.09.1977
Pavel Polevitski
Matus 01.01.1862
Joann Skromnov - 22.03.1818
Matus 23.03.1818
Laine Skromnov 26.08.1925 - 27.01.2002
Matus 30.01.2002
Nikolai Skromnov - 05.01.1930
Matus 08.01.1930
Roman Skromnov 01.01.1920 - 23.08.1993
Matus 27.08.1993
Vladimir Skromnov 21.06.1863 - 14.05.1866
Matus 15.05.1866
Vladimir Skromnov 05.07.1886 - 19.05.1941
Matus 21.05.1941
Veera Skromnova 25.06.1890 - 18.02.1972
Matus 20.02.1972