Peeter Kabur (a-ni 1936 Baigunov) sõjaväelane, VR I/3
Kultuurilooline haud

Peeter Kabur (a-ni 1936 Baigunov) sõjaväelane, VR I/3
Sünd. 24.07.1887 Tambovi kub.
Surn. 06.06.1975 Tallinn
Peeter sündis Venemaal Tambovi kubermangus. Õppis vallakoolis. Teenis a-il  1909- 1917 Vene mereväes. I Ilmasõja ajal teotses ta  miiniveeskajal Ural miiniallohvitserina. Vabadussõjas alates 01.01.1919 merejõudude tehnika ja varustuse ameti miini-ja torpeedolaos minöör, samuti miiniristlejal Lennuk.  Võitles lahinguis Punaarmee ja Landeswehri vastu Soome ja Liivi lahel ning Daugava jõe suudmes. 1921.a jaanuarikuust oli mereväe miinilao tööline, hiljem vanemminöör. 1923.a. vabanes sõjaväeteenistusest. Temale anti sõjaliste teenete eest,  mis ta osutas sõjaväes mereasjanduse alal   VR I/3.  Peale sõjaväeteenistusest vabanemist elas Tallinnas pidades siin lihapoodi, hiljem töötas lukksepana Fr. Krulli tehases. VRVÜ Tallinna osak. liige.
Peeter Kabur oli kaks korda  abielus. Esimene abikaasa Rosalie-Mathilde  (suri varakult) , kellega tal olid pojad Boris ja  Aleksander  ning tütar  Iriina. Boris Kabur oli Eesti kirjanik, tõlkija ning konstruktor-leiutaja (tema abikaasa oli literaat  Astrid Reinla ). Teine Peetri  abikaasa oli  Sinaida Kabur.
Andmed: Autorite kogu „Eesti Vabaduse Risti kavalerid“ Viljandi, 2016;                                                                                                                                                                                                                   

Tallinna Siselinna kalmistu, A, AN III-5, 11-63, kirstuplats
Maetud
Rosalie Baigunova 01.01.1886 - 06.06.1933
Matus 08.06.1933
Ann Haavmann 01.01.1844 - 19.02.1933
Matus 21.02.1933
Peeter Kabur 24.07.1887 - 06.06.1975
Matus 08.06.1975
Elmet Vaadumäe 26.06.1912 - 03.01.1997
Matus 08.01.1997
Karin Vaadumäe 21.09.1912 - 05.12.1986
Matus 11.12.1986