Hilda Dresen (1896 - 1981)
Kultuurilooline haud   (Kirjanik)

Hilda Dresen,esperantist, tõlkija, luuletaja

Sünd. 11.05 (29.04) 1896. a. Harjumaal Kolga vallas
Surn.  05.02.1981.a. Tallinnas

Ta õppis Tallinna kõrgemas tütarlastekoolis aastatel 1907 - 1912, täiendas end hiljem keeltekursustel ja Tallinna Rahvaülikoolis. Ta töötas telegrafisti ning raadiotelegrafistina Tallinna Peatelegraafis aastatel 1917 - 1949.  Hilda Dresen õppis 1913.a. selgeks esperanto keele ja oli alates 1920. aastast Ülemaailmse Esperanto Liidu liige. Aastast  1922 avaldas ta esperanto ajakirjades ja koguteoseis tõlkeid paljude eesti kirjanike luulest ning lühiproosast ja meie kirjandust tutvustavaid artikleid. Ta aitas eesti kirjandust tutvustada kõigil mandritel; Jaapani, Jugoslaavia rahvaste jt. keeltesse on M.Underi loomingut tõlgitud esperanto vahendusel. TA Kirjandusmuuseumis leidub Hilda Dreseni koostatud bibliograafia eesti kirjanduse tõlgetest esperanto keelde alates 1894.aastast. H.Dresen on tõlkinud S.Jessenini jt. vene ning šveitsi kirjanike luuletusi esperanto keelde. Ta on avaldanud alates 1929.aastast esperantokeelseid originaalluuletusi.

Eesti biograafiline leksikon
Tallinn 1975

Tallinna Pärnamäe kalmistu, PIII, 24, B-110, kirstuplats
Maetud
Hilda Dresen 11.05.1896 - 05.02.1981
Matus 10.02.1981
Marta Pentmann - 08.10.1972
Matus 14.10.1972
Ervin Rees - 01.05.1973
Matus 05.05.1973
Peeter Sari - 30.09.1983
Matus 05.10.1983