Tallinna Pärnamäe kalmistu, VIII, 72, 21-20, 1-kohaline kirstuplats
Maetud
Veera Savatejeva 01.02.1935 - 23.07.2020
Matus 04.08.2020