Tallinna Pärnamäe kalmistu, VIII, 73, 4-14, 2-kohaline kirstuplats
Maetud
Roza Sakir 21.01.1963 - 19.01.2022
Matus 26.01.2022