Tallinna Pärnamäe kalmistu, VI, 10/15, A-17, 2-kohaline kirstuplats
Maetud
Elisabet Aleksejeva 14.02.1904 - 05.02.1996
Matus 06.02.1996
Marie Demtšuk 19.01.1900 - 31.05.1971
Matus 03.06.1971
Enda Hinrikus 07.11.1935 - 03.09.2021
Matus 23.09.2021