Tallinna Pärnamäe kalmistu, K, 51, D-89, 3-kohaline kirstuplats
Maetud
Raissa Galusko 18.07.1932 - 22.11.2002
Matus 27.11.2002
Niina Velikih 13.09.1939 - 20.09.2022
Matus 27.09.2022
Ivan Zmarjov - 13.11.1984
Matus 18.11.1984
Anna Žmarjova - 19.01.1988
Matus 22.01.1988
Svetlana Žmarjova 19.07.1941 - 20.05.2022
Matus 25.05.2022