Heino Arak (1933 – 1978) ajakirjanik
Kultuurilooline haud

Heino Arak  (1933 – 1978) ajakirjanik
Sünd.23.06.1933 Tallinn
Surn. 16.12.1978 Tallinn
Heino Arak sündis Arnold ja Aime Amanda Arak´u perre. Omandas alghariduse Tallinnas ja astus peale keskhariduse omandamist Tallinna Polütehnilisse Instituuti, mille lõpetas 1960.a. Peale kõrgkooli lõpetamist asus kohe tööle  NOORTE HÄÄLE  toimetusse,  kus töötas 18 aastat. Heino  andis oma panuse selle noortele mõeldud ajalehe edendamiseks. Hiljem töötas ta  ajakirja TEHNIKA JA TOOTMINE osakonnatoimetajana. Tema ajakirjanikutöö oli pingeline ja  tulemuslik. Enne materjali kirjapanekut  elas Heino oma ainesse sügavalt ja põhjalikult sisse. Kahtlemata kulutas ja väsitas selline töö teda ennast, aga andis ka palju teistele.  Ta ei tunnistanud oma loomingus kerget teed. Tema kirjutatu oli väga asjatundlik ja põhjalik. Tema oli kolleegidele nõudlik ja tugev eeskuju. Heino Arak oli elujulge, aktiivne inimene ja põhimõttekindel ajakirjanik.
Heino Arak oli abielus, peres kasvas üks laps.
Pingeline töö mõjus tervisele, enne lahkumist oli Heino Arak raskelt haige.
Heino Araku kalmu tähistab lihvitud esiküljega tumedast gabrost hauakivi, millel lisaks nimele  küünal ja avatud raamat.
Andmed: K.Laane ERAARHIIV;
 

Tallinna Pärnamäe kalmistu, VI, 10/33, B-124, kirstuplats
Maetud
Karin Aabjoe - 01.06.2001
Matus 07.06.2001
Heino Arak 23.06.1933 - 16.12.1978
Matus 21.12.1978
Ella-Vilhelmine Illak 17.02.1903 - 03.05.1997
Matus 08.05.1997