Priidu Aavik (1905 – 1991) maalikunstnik
Kultuurilooline haud

Priidu Aavik (1905 – 1991) maalikunstnik 
Sündis 22.aprillil 1905 Novgorodis
Surnud 22. aprillil 1991 Tallinnas
Sündis kooliõpetaja Eduard Aaviku üheksalapselise pere viienda lapsena. Õppis Hageri kihelkonnakoolis. Kunstihariduse omandas 1920.aastatel Ants Laikmaa ateljeekoolis ja aastatel 1934–1938 kunstikoolis PALLAS. Pallases oli tema peamine õpetaja Nikolai Triik. 1939.aastal käis ennast Pariisis täiendamas. 1941.aastal mobiliseeriti ta Punaarmeesse,  kuulus Jaroslavli Eesti kunstnike kollektiivi. Oli peale sõda  Eesti Nõukogude Kunstnike Liidu asutajaid ja oli mõnda aega juhatuse esimees. Aastatel 1944-1945 Tartu Riikliku Kunstiinstituudi direktor, siis Tallinna Kunstifondi esimees. 1950.aastate alguses oli ta  Üleliidulise Põllumajandusnäituse Eesti paviljoni ja mitmel ajal ENSV Rahvamajandusnäituse peakunstnik. 1965.aastast ENSV teeneline  kunstitegelane. Ta viljeles kompositsiooni, portreed, natüürmorti ja maastikku. Enam huvi ja eeldusi oli figuraalkompositsiooni loomisel ja seda töödes PÜÜNISTE RANDA KANDMINE (1936) ja VÕRGUPARANDAJAD (1939). Lisaks maalile õppis ta ka  sügavtrükitehnikaid. Sõjast naasnuna huvitasid teda sõjateemad, ta loob kompositsioonid PARTISANI MATUS (1945) ja PARTISANID RETKEL (1955). Õnnestunud on tema 1960.aastate alguses loodud Atlandi retke etüüdid, samuti  Aafrika rannikule toimunud reisimuljete baasil loodud maalid ja joonistused.  
Priidu Aavik oli abielus kunstnik Salome Trei õe  Helmi Treiga.
Andmed: EKABL, Tallinn, 1996; EESTI KUNSTI AJALUGU,1- 2 kd, Tallinn,1970/1977;

 Loe lisaks.....

Tallinna Metsakalmistu, U, KU2, 1/2, kirstuplats
Maetud
Helmi Aavik 09.05.1903 - 22.02.1990
Matus 28.02.1990
Priidu Aavik 22.04.1905 - 22.04.1991
Matus 26.04.1991