Ernst Nurm (1896 – 1983) keeleteadlane
Kultuurilooline haud   (Teadlane)

Ernst Nurm (1896 – 1983) keeleteadlane
Sünd. 06.07.1896 Undla v.
Surn. 25.10.1983 Tallinn
EN sündis Virumaal Huljal kooliõpetaja peres. Peale üldhariduse omandamist asus õppima TÜ-sse , mille lõpetas 1925.a. A-il 1918 osales Vabadussõjas.  Töötas vaheaegadega 1918 – 47 Tartus ja Tallinnas ladina ja eesti keele õpetajana. 1947-66 oli ENSV TA Keele ja Kirjanduse Ins.-i teadur, a-st 1952 oli sõnaraamatute sektori juhataja. 1951-52 oli TRÜ klassikalise filoloogia kateedris vanemõpetaja. Avaldanud hulgaliselt artikleid eesti keele grammatika ja sõnavara alalt, samuti mitmeid õpikuid. Osales väikese ÕS-i ja paljude oskussõnastike koostamisel. Oli 1960.a. ilmunud ÕS-i peamine koostaja, seletussõnaraamatu koostamise mõtte algataja ja töökollektiivi juht.  Kirjakeelt normides rõhutas reegli-ja rahvapärasust. Juhatas 1925-40 EKS-i koolikirjanduse toimkonda. EN oli ka Emakeele Seltsi asutajaliige (viimane kes tol perioodil elas) ja Tartu Õpetajate Seltsi esimees. EN oli üks tuntumaid latiniste. On avaldanud LADINA KEELE GRAMMATIKA (1934) ja VENE KEELE GRAMMATIKA (nende raamatute järgi on õppinud keeli mitu põlvkonda), LÜHIKE ÜLEVAADE ROOMA KIRJANDUSEST (1942), JUHISEID EESTI PÄRISNIMEDE KIRJUTAMISEST VENE KEELES (1959). Ulatuslik oli tema töö eesti terminoloogia vallas, tema osavõtul ja juhtimisel valmisid mitmed erialasõnastikud. EN oli vabariikliku õigekeelsuskomisjoni aseesimees. EN oli üks Eesti  olulistest keelemeestest: nõudlik, visa ja väsimatu töömees. Kolleegide vastu heatahtlik, aga alati väga sihikindel.
Andmed: K.Laane ERAARHIIV, EE 14 kd, Tallinn, 2000;

Loe lisaks...

Tallinn Rahumäe kalmistu, V, KV III/I, 6-1, kirstuplats
Maetud
Juhan Kreitsman
Matus 08.11.1938
Kai Kreitsman
Matus 24.05.1938
Ernst Nurm 06.07.1896 - 25.10.1983
Matus 28.10.1983
Klaara Nurm
Matus 06.01.1976
Leino Nurm
Matus 05.12.1981