Konstantin-Friedrich Erm, (1888 – 1950) sõjaväelane, VR I/3
Kultuurilooline haud

Konstantin-Friedrich Erm, (1888 – 1950) sõjaväelane, VR I/3
Sünd.23.01.1888 Tallinn
Surn. 23.12.1950 Tallinn
Konstantin Erm sündis käsitöölise peres. Õppis a.-il  1899 – 1907 Tallinna  linnakoolis. Jätkas õpingud Peterburis, kus lõpetas 1913.a  A.Jansoni kaubanduskursused ja 1917.a. Telavi lipnikekooli. Oli a.-il  1907 – 1912 maaler Tallinnas. 1914.a toimus Tallinnas Konstantin Ermi laulatus Mathilde Tammikuga. Siirdus  taas Peterburi, kus teotses 1916.a.-ni pearaamatupidaja abina. I ilmasõja  ajal oli  tagavarapolgus, 1917.a. alates aga  sõjakoolis, samal aastal sai ka lipnikuks.  Teenis nooremohvitserna Kaasani sõjaväeringkonna staabis, 106 jalaväepolgu vahikomandos ja 84. div. ülema alluvuses.  1917.a. dets. kuni 1918.a. aprillini oli 4. Eesti polgus  nooremohvitser  ja luurekomando ülema kt. Sai alamleitnandiks. Vabadussõjas oli sõja alates KL peastaabis sõjariistade lao ülem, hiljem KL ülema  abi. Teotses veel sõjaväes mitmetel ametikohtadel- oli 1919.a.  Harjumaa KL ülem, Asutava Kogu ruumide komandadndi kt. Teenis 1920.a Harju mkn rahvaväe ja KL ülemana. Sama aasta augustis vabastati ta teenistusest.  Sai  Vabadusristi sõjaliste teenete eest Vabadussõjas ja Kaitseliidu ja Omakaitse töö organiseerimise ja korraldamise eest  vabariigi alguses. Oli Tallinnas OÜ  VERITASE   vabriku juhataja. A-il  1923 – 1931 pidas  harjumaal Vääna v. Türisalu k.  Kõngu talu. 1931.a . alates pidas Narvas Kreenholmis maalritööde ettevõtet.VRVÜ  Narva osak. liige. 1944.a. oli taas  Tallinnas, siis Türisalus, 1945.a Tallinnas Meriväljal, kus töötas  optikakaupluse töökojas. Konstantin Erm tõmbus varakult avalikust elust tagasi üha halveneva tervise tõttu.
Konstantin Ermi autasustati veel  KR V kl. teenetemärgiga. Konstantin Erm oli abielus  Mathilde-Helene Olgaga.  Peres kasvas viis last, kolm tütart ja kaks poega.
Andmed: Autorite kogu „Eesti Vabaduse Risti kavalerid“,  Viljandi, 2016; Tallinna Teataja nr. 86, 18.04.1914 ; Uus Eesti nr. 21, 22.01.1938;

 

 

Tallinn Rahumäe kalmistu, V, JV E, 3-5, kirstuplats
Maetud
Jakob Erm
Matus 01.05.1925
Konstantin Erm 23.01.1888 - 23.12.1950
Matus 27.12.1950
Liisa Erm
Matus 14.05.1939
Mathilde Erm 30.11.1889 -
Matus 03.07.1966
Aino Õuna
Matus 04.08.1990
Roman Taumin
Matus 01.01.1924
Ester Tulpe
Matus 11.03.1989
Osakr Tulpe
Matus 26.08.1956
Thea Tulpe 13.06.1920 - 27.04.2006
Matus 03.05.2006