Roman-Heinrich Vahi (1902 – 1944) sõjaväelane, VR II/3
Kultuurilooline haud

Roman-Heinrich Vahi (1902 – 1944) sõjaväelane,  VR II/3
Sünd. 06.07.1902 Tallinn
Surn. 09.03.1944 Tallinn
Roman Vahi sündis  Tallinnas töölise peres. Lõpetas Tallinnas alg-ja keskkooli. Töötas Volta vabrikus käskjalana. Saksa okupatsiooni ajal oli OK ja sügisest 1918 KL liige. Vabadussõjas alates 28.11.1919,  võttis osa Kaitseliidu liikmena lahingust Punaarmee vastu Narva all  Kulgu küla juures. Jaanuarist 1919 oli vabatahtlikuna Kalevlaste Malevas.  Tema aukraad kogu aeg tõusis ja  1920.a. veebruarist oli ta juba vanemallohvitser. Võitles lahinguis Punaarmee vastu Lõuna-Eestis, Lätimaal ning Viru ja Pihkva rindel.  Juunis 1920. vabastati ta sõjaväeteenistusest. Talle anti sõjalise vahvuse eest, mis ta üles näidanud 1919.a. lahinguis  Sahotsõi ja Wõdra külade all,  VR II/3. Peale sõda töötas mõnda  aega vorstimeistri ja pagarina. 1922.a.  oli ajateenistuses 6. jalaväepolgu 2.roodus.  1924.a. detsembrist  oli Kaitseliidu Tallinna maleva rühmapealik. Hiljem oli piirivalvur. Alates 1928.a. töötas Lutheri vabrikus metsapraakerina. Oli VRVÜ Tallinna osak. liige. Sai surmavalt haavata omaenda kodus  09.03.1944.a. toimunud  Nõukogude Vene pommirünnakus Tallinnale.
Roman Vahi oli abielus Elfriede-Emilie Vahiga, peres kasvasid tütar Luule ja  poeg Maido.
Andmed: Autorite kogu „Eesti Vabaduse Risti kavalerid“ Viljandi, 2016; Eesti Sõna, nr. 68, 23.03.1944;  

Tallinna Liiva kalmistu, V, A, 25-22, kirstuplats
Maetud
Jüri Hammermann
Matus 15.01.1943
Jana-Meelike Kuusik 25.05.1964 - 22.07.1997
Matus 04.10.1997
Jaan Lillefeldt
Matus 10.04.1949
Liisa Lillefeldt
Matus 27.03.1949
Jan Lindre 02.05.1977 - 30.11.2013
Matus 30.04.2014
Elfriede Vahi - 02.04.1978
Matus 06.04.1978
Luule Vahi
Matus 26.11.1942
Maido Vahi 11.06.1937 - 27.12.2002
Matus 08.03.2003
Maimu Vahi 27.08.1936 - 31.01.2014
Matus 30.04.2014
Marko Vahi 19.02.1972 - 10.09.2012
Matus 06.10.2012
Roman-Heinrich Vahi 06.07.1902 - 09.03.1944
Matus 16.03.1944