Jaan Tartland (1888 – 1963) ehitusinsener
Kultuurilooline haud   (Insener)

Jaan Tartland (1888 – 1963) ehitusinsener
Sünd. 22.02.1888 Pühajõe v.
Surn. 19(?).08.1963 Tallinn
Jaan Tartland sündis Virumaal Jõhvi khk-s rentniku peres. Lõpetas 1908.a. Narva poeglastegümnaasiumi ja jätkas oma õpinguid Peterburi Polütehnilises Instituudis (1908-1917). Sai ehitusinseneri kutse. 1908-1920.a. ja 1925-1932.a. töötas ta raudteede ehitustel. A-il 1911-1925 ja  1932-1940 oli ehitusettevõtjaks. 1930 a-il oli ka AS Kapsi & Ko väikeaktsionär (1932), juhatuse liige (1926, 1931). 1940 oli ta Hiiumaal teedeehitajaks, see oli aeg kui NSVL sõjajõud sisse tulid oma baase rajama. 1941-st oli ametis kergetööstuse rahvakommissarina. VIRUMAA-s on väidetud, et Jaan Tartland on kavandanud ka mõned kohmakad funktsionalistlikus laadis hooneid Tallinn-Nõmmele, neist on teada 4 aastatest 1936-1940, ühe villa ja paar elamut. Nõmme uurija L.Lõhmus märgib aga et 20.saj. alguse Nõmme majad olid õdusad ja veetlevad oma klaasakendega rõdude ja tahvelustega. Neid funktsionistlikke maju ei  projekteerinud väljaõppinud arhitektid vaid neid tegid linnavalitsuse tehnikud või ehitusinsenerid. Üks neist oli ka Jaan Tartland. Veidi vastuoluliselt  ajalises mõttes märgib M.Eelsalu, et lisaks jõukatele nõmmelastele ehitatud ilusaile villadele kujunes keskklassi jaoks Nõmmel välja lausa omaette majatüüp, nn Nõmme maja. See on funktsionalistlik kahekorruseline kahe korteriga elamu. Selliseid elamuid ehitati Nõmmele ajavahemikus 1933–1940 üle 60. Esimeseks taolise maja  projekteerijaks oli  arh. Velbri. Hilisemal ajal astusid aga tuntud arhitektide kõrvale ka linnavalitsuse ehitustehnikud-joonestajad. Viimastest on viljakaim tegija Jaan Tartland, kelle kavandite järgi ehitati Nõmmele 29 väikeste erinevustega tüüpmaja.
Jaan Tartlandi surmakuupäev ei ole praegu täpselt teada, tema matused toimusid 20.augustil.
 Andmed: L.Lõhmus JALUTAJA TEEJUHT. NÕMME, Tallinn, 2007; M.Eelsalu FUNKTSIONALISTLIK MAJA. ELAMU JA VÄIKE  KORTERMAJA, Tallinn, 2011; www.virumaa.ee/2002/03/ve-tartland-jaan-ehitusinsener/; http://nommesonumid.blogspot.com/2011/05/sissevaade-funktsionalistlikku.html

 

 Loe lähemalt

Tallinna Liiva kalmistu, V, C I, 14-1, kirstuplats
Maetud
Marie Kapral
Matus 30.04.1958
Florida-Marie Tartland
Matus 03.02.1944
Jaan Tartland 21.02.1888 -
Matus 20.08.1963
Voldemar Tartland 05.09.1927 - 12.06.1997
Matus 16.08.1997