Viktor Tarmas (1937.a-ni Tomberg) (1891 – 1963) diplomaat
Kultuurilooline haud   (Teenistuja)

Viktor Tarmas (1937.a-ni Tomberg) (1891 – 1963) diplomaat
Sünd. 19.11.1891 Sindi
Surn. 20.03.1963 Tallinn 
Viktor Tarmas sündis  Pärnumaal. Peale üldhariduse omandamist astus Moskva  ülikooli õigusteaduskonda ja lõpetas selle 1915.a.  Töötas a-il 1915-1917 vandeadvokaadi abina Haapsalus, seejärel Paides. Samal ajal oli ta  juuni-oktoober 1917 Vene Ajutise Valitsuse komissar Järvamaal.  1918.a. veebruarist oli ta  Järva  maakonnavalitsuse sekretär ja detsembris esimees. 1919.a.  oli ta  Põllutööministeeriumi juriskonsult. 1920.a-st oli ta vandeadvokaadi abi ja 1922.a. vandeadvokaat Tallinnas. Viktor Tarmas töötas  1922.a. novembrist kuni 1924.a. augustini KOPT-i esimehena ja oli ka kindral-konsul Petrogradis. 1924.a teisel poolel töötas vandeadvokaadina  Tartus, a-il  1926-1930 Paides, 1932 aastani Tallinnas. Pangapettuse tõttu arvati ta advokatuurist välja. A-il  1936-1938 oli ta Põllutööministeeriumi ajutine tööjõud. 1941.aastast töötas raamatupidajana Tallinnas. Arreteeriti 1944.a. detsembris süüdistatuna kohviga spekuleerimises,  vabanes amnestiaga 1945.a. oktoobrikuus. 1946. aastast oli  ENSV advokaatide kolleegiumi liige. 1948 töötas Tallinna  tööstuskaubastu juristina.
11.veebruaril  arreteeriti Viktor Tarmas poliitilistel põhjustel. Vabanes 1956.a. vangilaagrist ja  naasis Eestisse elades pensionärina  Tallinnas.
Viktor Tarmas oli Asutava Kogu Liige.
Viktor Tarmas oli kolm korda abielus, esiteks Emma Veronikaga, siis Minda Renatega ja  viimane abikaasa oli Anna Eveline. Lapsi oli kaks,  poeg Viktor ja tütar Iia Maret.
Andmed: EESTI VÄLISTEENISTUS. BL 1918-1991, Tallinn, 2006;

Loe lisaks...

 

 

Tallinna Liiva kalmistu, V, A, 11-6, kirstuplats
Maetud
Martin Sopp
Matus 11.11.1936
Viktor Tarmas 19.11.1891 - 20.03.1963
Matus 23.03.1963