Avaliku elu tegelane
Kultuurilooline haud

Kohalik kirjamees Juhan Aud

Ambla, Üldosa, 4, 143, kirstuplats
Maetud
Adonis Aud 02.01.1928 - 14.06.1952
Eugenie Aud 1895 - 1976
Juhan Aud 31.01.1885 - 12.01.1941