Vabadusristi II liigi 3. järgu kavaler Egon Hindreus
Kultuurilooline haud

Egon Hindreus (1894 – 1972) vanem allohvitser
Sünd. 29.11.1894 Tallinn
Surn.13.05.1972 Tallinn
Egon Hindreus sündis Richard Ferdinand ja Maria Pauline Hindreuse pojana. Tema elust on vähe teada. Ta võttis osa I maailmasõjast 1917.a. 4.Eesti polgus. Samuti võttis ta osa Vabadussõjast, olles Stoltzeni ratsasalgas ja soomusrongil nr 1. (ANTON IRV). Omaaegne TALLINNA TEATAJA  kirjutab 1920.a., et  vanem allohvitserile   Egon Hindreusele annetatakse Vabadusrist. Egon Hindreus oli Vabadusristi II liigi 3. järgu kavaler. 1943.a. EESTI SÕNAS mainitakse elektromontööri Egon Hindreust Eesti  Lihaekspordis,  keda eeskujuliku töö eest  1943.a. premeeriti. Kas see oli nimekaim, või tema, pole teada.
1920.date aastate alguses abiellus Egon Hindreus Anette  Kamberg`iga. 1923.a. sündis perre esiklaps Ilo.
Andmed: Andmed: L.Lõhmus SÕJAHAUAD HIIU-RAHU KALMISTUL, Tallinn, 2007; L.Lõhmus HIIU-RAHU KALMISTU, Tallinn, 2003; TALLINNA TEATAJA, 10.märts, 1920; EESTI SÕNA, 4 mai, 1943.a.;

 

Tallinna Hiiu-Rahu kalmistu, HK, VI, 1-7, kirstuplats
Maetud
Egon-Ferdinand Hindreus 29.11.1894 - 13.05.1972
Matus 17.05.1972
Priidik Nõmm
Matus 18.09.1947