Konstantin Levašov (1885 – 1936) pedagoog
Kultuurilooline haud

Konstantin Levašov (1885 – 1936) pedagoog
Sünd. 06.09.1885 Tiflisi (Tbilisi)
Surn. 09.07.1936 Tallinn
Läbi aegade on Nõmmel jagatud haridust nii vene kui ka saksa keeles. Kuni 1917. aastani oli kogu kooliharidus suures osas venekeelne. Pärast  Eesti Wabariigi loomist avati venekeelset haridust pakkuv 6-klassiline NÕMME VENE ERAALGOOL  1921.a.. Kool, mis tegutses Konstantin Levašovi juhtimisel, asus eramajas aadressil Pärnu mnt 332 (hoone hävis  1944.a.). Kooli toetuseks moodustati 1928.a. Nõmme Vene Eraalgkooli Hoolekande Selts. Koolis õppis 1930. aastate algul u 90 last. Kooli sulgemise järel 1936. asusid lapsed õppima Rahumäe kooli.
Konstantin Levašov oli ka tuntud seltskonnategelane.
Andmed: L.Lõhmus HIIU-RAHU KALMISTU, Tallinn, 2003;

 

Tallinna Hiiu-Rahu kalmistu, HK, IV, 7-8, kirstuplats
Maetud
Galina Kuznetsova
Matus 04.08.1976
Vera Levaschova
Matus 01.09.1972
Veera Levashov
Matus 11.10.1933
Konstantin Lewasow 06.09.1885 - 09.07.1936
Matus 12.07.1936
Konstantin Starõh-Sedõh
Matus 19.01.1945