Tere tulemast Väike-Maarja kalmistute kodulehele!

LahkumineTänaseks on valminud Väike-Maarja valla kalmistute registri esialgne versioon, mis vajab täiustamist-täpsustamist. Praegu on registris nähtav maetu asukoht kalmistul ning matmisaeg.

Kalmistute kaardid on esitatud pdf-failina ja näitavad vaid kalmistute kvartaleid. Matmispaiga täpsema asukoha teadasaamiseks palume pöörduda Väike-Maarjas kalmistumeister Ruth Palmiste, Simunas kalmistumeister Helvi Vahter’i või Väike-Maarja valla maanõuniku Diana Seepteri poole.

Täiendamist vajavad:

Sageli puuduvad hauaplatsi tähistel maetute sünni- ja surmaajad. Kui hauatähisel maetu surmaaeg puudub kuvatakse registris tehnilistel põhjustel matmisajaks 1900.

Selliste ebatäpsuste kõrvaldamiseks ja kalmisturegistri täiendamiseks palume kõigi inimeste abi.

Info andmisel teatada maetu täpne sünni- ja surmakuupäev, kalmistu nimi ning hauaplatsi kasutaja kontaktandmed. Hauaplatsi kasutajate registreerimiseks on vaja teada kasutaja isikukoodi (registrisse kandmise nõue). Isikukoodi ei avalikustata, see on ainult registripidajale kasutamiseks.

Palume teile teada olev info edastada Väike-Maarja valla maanõunikule (e-post diana.seepter@v-maarja.ee, tel 329 5755).

 

  Infotelefonid:  
  Väike-Maarja kalmistumeister Ruth Palmiste +372 516 1809
  Simuna kalmistumeister Mirjam Kesküla +372 524 7944
  Ao kalmistumeister Aili Uustalu +327 524 6501
  Väike-Maarja valla maanõunik  Diana Seepter +372 329 5755