Pärnamäe tee 36
11914 Tallinn
Telefon 6722350
e-post: kalmistud@kalmistud.ee
Juhataja: Jaak Taevas

Juhataja vastuvõtuaeg E 12.00-14.00 (vajalik eelregistreerimine)

Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatav asutus Tallinna Kalmistud, tegeleb kalmistute haldamise, elanikkonnale matuseteenuste osutamise, maa-ala aastaringse korrashoiu ja elektroonilise arhiivi  haldamiseaga.

Tallinnas on seitse hooldatavat kalmistut kogupinnaga 337,2 ha.

Metsakalmistu
Kloostrimetsa tee 36 / pindala 48,3 ha / 
Reserveeritud avalikus elus silmapaistnud isikutele.

Pärnamäe kalmistu
Pärnamäe tee 36 / pindala  109 ha /
Matmiseks avatud.

Pirita kalmistu
Rummu tee 7a / pindala 1,7 ha /
Maetakse ainult varem väljaantud pereplatsidele.

Siselinna kalmistu
Toonela tee 3 /  pindala  28 ha /
Täis maetud. Üksikud vabad korduvkasutusse võetud  hauaplatsid.

Rahumäe kalmistu (koos juudi kalmistuga)
Rahumäe tee 8 /  pindala 30ha /
Üksikud vabad ja korduvkasutusse võetud hauaplatsid.

Hiiu-Rahu kalmistu
Hiiu-Suurtüki 1 / pindala 2,2 ha /
Üksikud korduv kasutusse võetud platsid.

Liiva kalmistu
Kalmistu tee 34 / pindala 118 ha /
Matmiseks avatud.