Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise kinnisasja osade üürile andmiseks küünlaautomaatide paigaldamiseks

 

Palume eelnevalt registreerida kalmistu kontori külastus.

Alates  28.09.2020.a. palume eelnevalt registreerida kalmistu kontori külastus inimeste hajutamise eesmärgil.

Registreerida on võimalik tööpäevadel,  9.00-16.00, telefonil 6722 216 või e-posti aadressil liivakalmistu@kadriorupark.ee.

Eelregistreerimine tagab eelisjärjekorra.

 Soovitame ette broneerida külastuse aja telefoni või e – posti teel, et tagada jätkuvalt avalike teenuste kättesaadavus. Alates 28.09.2020 teenindame kalmistute kontorites ainult matuse teenuse tellijaid. Kõigis muudes küsimustes (hooldusteenuste tellimine, lepingute sõlmimine ja sissesõiduloa taotlus) palume ühendust võtta teenust pakkuva kalmistuga või kasutada HAUDI kalmistuportaali e-teenindust https://www.kalmistud.ee/teenindus-3.

Asutus Kadrioru Park

 

Tallinna kalmistutel suletakse  kastmisvesi. 

Mobiilirakendus HAUDI