Sillaotsa kalmistu

Sillaotsa
Foto: muinsuskaitseregister.

Pärineb 19.saj. keskpaigast. Kalmistu koosneb kolmest üksteisest selgelt eristatavast osast, neist ida-kirde poolne on kõige vanem. Vanemast osast lääne-edela poole jääv ala on kasutusele võetud 1920-tel - 30-tel aastatel . Uuemast osast lääne-edela ja kogu kalmistu osas lõuna pool paikneb 1970-tel aastatel kasutusele võetud osa. Hilisemat kalmistuosa eraldab varasemast sõidutee vanema ja uuema kalmistuosa ulatuses.

Vanemat osa ümbritseb maa- ja paekivikuhjatis. Vanemas osas leidub graniittähiseid , sepis- ja valutähiseid, ka uhket valu, kiviriste. Uuem osa piiratud kõrghaljastuse ja kivikuhjatisega