Maetu otsing

Otsida on võimalik ees- ja perekonnanime või ainult perekonnanime järgi, kas  on maetud sellele konkreetsele kalmistule. Päringu vastuseks on võib olla  üks maetu koos hauaplatsi aadressiga ja sünni-, surma- ning matuseajaga (kui need andmed on  infosüsteemi sisestatud). Võib ka juhtuda, et leitakse rohkem kui üks samanimeline maetu. Siis saab nupule "Vali" klõpsates vaadata, kes on sellele hauaplatsile veel maetud. 

Lepingu taotlus

On elektroonne ankeet platsi kasutusõiguse taotlemiseks. Kõik andmeväljad on kohustuslikud. Kuna hauaplatside numeratsioon võib platsi väljaandmise hetkest olla muutunud, tuleb hauaplatsi aadress otsida maetu järgi. Selleks  klõpsata nuppu "Otsi hauaplats maetu järgi" ja avanenud otsinguvormis otsida maetu nime järgi. Kalmistuöötaja kontrollib registrist, kas avalduse esitanul on õigus konkreetsele hauaplatsile ja teavitab otsusest meilitsi või telefoni teel.  

Maetute andmete täiendamine


Siit saab registreeritud hauaplatsi kasutaja teavitada kalmistut oma kontaktandmete muutumisest. Samuti saab saata täiendusi ja parandusi maetute andmete kohta. Kalmistutöötaja vaatab täiendused läbi ja lisab need registrisse. Samuti on võimalik lisada kalmistute veebi oma hauaplatsi pilte ja kirjutada lühike järelehüüe lahkunud omastele.