Raasiku Vana kalmistu

 

Vaade Raasiku vanale kalmistule.jpg
Foto: muinsuskaitseregister

Raasiku aleviku põhjaserval, Jägala tee ääres paiknev kalmistu on rajatud 19. sajandi keskel. 4.augustil 1846.a. õnnistas Jüri õpetaja praost Schwalbe uue aia pidulikult sisse ja sellsamal päeval maeti sinna esimene surnu: Anijalt Wainu Nigula tütar Liiso. Kalmistu piirideks on madal maakividest aed, mis idaserval ei ulatu külgnevast maanteest oluliselt kõrgemale. Sissepääsudeks kalmistule on avad piirde ida- ja lääneosas ning lõunatipus. Idaserval paiknev kabel on krohvitud paeseintega, ristkülikulise põhiplaaniga, kiltkivikattega viilkatusega hoone. Kalmistu pindala on 3,12 ha.