Põltsamaa vallas tegutseb kolm kalmistut. Kõik Põltsamaa valla haldusterritooriumil asuvad kalmistud tegutsevad vastavalt kalmistuseadusele ja kohaliku omavalitsuse määrustele ning otsustele. 

 PÕLTSAMAA KALMISTU

Avatud E-P  8-12 ja 13-17

Kalmistu üldtelefon 5331 2383

E-post: kalmistu@poltsamaa.ee

Kalmistuvahina töötab Madis Roio ja kalmistuvahi abina Vahur Maiste

Põltsamaa linna kalmistu kasutamise EESKIRI

 

Põltsamaa linna kalmistu tasuliste teenuste hinnakiri alates 01.02.2016 

1.1. kabeli kasutamine leinatalituse läbiviimiseks (kord)                      10 eurot;
1.2. surnu hoidmine külmkambris üks ööpäev:
1.2.1. sõltuvalt ilmaoludest, kui kasutuses on külmutusseadmed          10 eurot;
1.2.2. ilma külmutusseadmeteta                                                              6 eurot;
1.3. liiva müük 1 (üks) ämbritäis (kuni 12 liitrit)                                    0,30 eurot.

  KÜTIMÄE KALMISTU

Aadress: Arisvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond.
Kalmistu vahina töötab Luule Pähkel
Kütimäe kalmistu EESKIRI

KURSI KALMISTU

 

Aadress: Kursi küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Kalmistu üldtelefon 5393 2891
Kalmistu vahina töötab Tiia Jõgi
Kursi kalmistu kasutamise EESKIRI

Põltsamaa kalmistuid haldab ja osutab kalmistuteenuseid Põltsamaa Haldus 

Viljandi mnt 3
Põltsamaa linn 48103 Põltsamaa vald
Avatud E-N 8.00 - 17.00, R 8.00-15.45, lõuna 12.00-12.45
Tel 5191 9449
e-post: info@poltsamaahaldus.ee