Märjamaa Viilumäe kalmistu, Märjamaa kirikuaed, Märjamaa õigeusu kalmistu

kalmistuvaht Annes Smirnov

telefon 5332 7760

e-post marjamaa.kalmistu@marjamaa.ee

   

Velise kalmistu 

kalmistuvaht Ene Siimar

telefon 513 2231, 482 5731