Laiuse kalmistu

Laiuse_ärav

  18.sajandist pärit Laiuse kihelkonna kalmistu paikneb kahes osas kahelpool teed, mõlema osa peasissepääsud asuvad vastakuti ja on sarnase arhitektuuriga kolmeosalised, teravkaarte, keskse viilu ka karniisidega tellisehitised, milledes sepisväravad. Kalmistu piirdeks on maakivist kuivmüür, kivist ja mullast vall, kohati piire puudub. Lõunapoolses (suuremas) osas paikneb tellistest, krohvitud ja värvitud seintega kabel, keskse ärkli ja risaliitidena vormistatud nurkadega. Ärklite ülaosas asuvad tiheruudulised aknad, sissepääsul katkestatudümarkaar.
20.sajandi keskpaigast vanemaid hauatähiseid ja - piirdeid on järgmiselt:673 metallist hauatähist, neist 113 sepisristi, 67 metallist hauapiiret, 76 kivist hauatähist, neist 5 kirstukujulist hauaplaati, kivist piirdeid 7. Haruldasim tähis kalmistul on kabeli idaotsa läheduses paiknev paerist. Kalmistu pindala 6,07 ha.