Kohila valla kalmistud

 

Kohila valla haldusterritooriumil asub kolm kalmistut:

Kohila kalmistu
Hageri kalmistu
Hageri kirikuaia kalmistu 

Kohila ja Hageri kalmistut haldab Kohila Vallavalitsus, nende kasutamist reguleerib Kohila valla kalmistute kasutamise eeskiri.  

Hageri kalmistu ja Hageri kirikuaia kalmistu koos väärtuslike hauatähistega on võetud riikliku kaitse alla: "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 03.07.1997 määrus nr. 37, (RTL 1997, 163/164, 917)

  

Kohila kalmistu – platside arv on piiratud, uued hauaplatsid antakse eelistatult välja vaid Kohila valla elanikele, saadaval üksikud 1-2-kohalised vabad korduvkasutusse võetud kirstuplatsid, pinnase liigniiskuse tõttu antakse kalmistu esiosas välja ainult urniplatse 

Hageri kalmistu – vabad hauaplatsid saadaval 

Hageri kirikuaia kalmistu –matusteks suletud

  

Hauaplatsi kasutusõiguse saamiseks tuleb sõlmida hauaplatsi kasutamise leping. Uute väljaantavate hauaplatside puhul on kasutuslepingu sõlmimine kohustuslik, ülejäänud platside puhul sõlmitakse lepinguid avalduse esitamisel. Palume lepingu sõlmimiseks pöörduda kalmistuvahi poole või esitada vastav sooviavaldus HAUDI-sse sisse logides elektroonselt. 

Uusi andmeid matustest sisestatakse andmebaasi jooksvalt, võimaluse korral matuse päevaks. Sõlmitud hauaplatsi kasutuslepingud kantakse süsteemi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist. Matuste sissekandeid teeb ja hauaplatsi kasutuslepinguid sõlmib kalmistuvaht.

 

E-teenused HAUDIS

Olenevalt kasutaja staatusest, annab HAUDI portaal võimaluse ID-kaardi või mobiil-ID’ga süsteemi sisse logides kasutada Kohila valla kalmistutel järgnevaid e-teenuseid:

1.  a) kasutaja ei ole süsteemis registreeritud, ega hauaplatsi kasutuslepingut sõlmitud;
     b) soovitakse taotleda uut hauaplatsi:
     -   lepingu taotlus

2. kasutaja on süsteemis registreeritud, kuid hauaplatsi kasutuslepingut sõlmitud ei ole: 
   -   lepingu taotlus
  -    lepingu sõlmimine
  -    platsist loobumine

3. kasutajaga on sõlmitud hauaplatsi kasutamise leping:
  -   andmete täiendamine
  -   volitus
  -   kasutaja vahetamine
  -   platsist loobumine

 Lepingu taotlus: Saab avaldada soovi hakata enda halduses oleva platsi lepinguliseks kasutajaks, või taotleda päris uut platsi.

Lepingu sõlmimine: Peale kalmistuvahi poolt lepingu taotluse aktsepteerimist ja lepingu vormistamist, saab selle digitaalselt allkirjastada.

Andmete täiendamine: Saab esitada ettepanekuid oma halduses oleva hauaplatsi maetute andmete täiendamiseks või parandamiseks. Kalmistutöötaja otsustada jääb, kas ettepanekuid aktsepteeritakse või mitte.

Volitus: Saab anda teisele isikule loa toimetada matust enda halduses oleval hauaplatsil.

Kasutaja vahetamine: Saab anda hauaplatsi kasutusõiguse üle teisele isikule. Selleks täidetakse etteantud ankeet teise isiku andmetega (ees- ja perenimi, isikukood, elukoht, mobiil, e-post), keda soovitakse enda halduses oleva hauaplatsi uue kasutajana näha. Peale seda, kui nimetatud isik logib kalmistuportaali sisse, annab nõusoleku olla selle platsi kasutaja, allkirjastab platsi kasutaja lepingu, kantakse tema andmed automaatselt registrisse selle platsi kasutajana.

Platsist loobumine: Saab loobuda platsi kasutamisest. Peale kasutaja poolt platsist loobumise kinnitamist registreeritakse toiming HAUDI-süsteemis automaatselt.

  

Andmete täiendamine ja parandamine

Kui maetu otsing ei anna soovitud tulemust või leitud andmed vajavad parandamist, võtke palun ühendust andmebaasi halduriga, kes teeb Teie poolt antud täiendavate andmete alusel omapoolse otsingu, kontrollib, parandab vead ja lisab puuduvad andmed. Mitmed vead võivad tuleneda käsikirjalistest dokumentidest valesti väljalugemise ja seega vale nimekuju või kuupäevade andmebaasi sisestamisest. 

Ootame tagasisidet ja lisateavet, kui otsing annab järgmised tulemused:

    1. kuvatakse teadet „ei leitud ühtegi kirjet"
    2. leitud andmetes on ees- või perekonnanimi vale
    3. puudub kas sünni-, surma- või matuseaeg, need on puudulikud või valed
    4. platsiaadressi kohal on märge „hauaplatsi asukoht teadmata"

 Kui Teil hauaplatsi kasutajana on teada, et platsile on varasematel aegadel veel kedagi maetud (19. sajandi lõpp, 20. sajandi I-pool), täpsed isikuandmed puuduvad, kuid oskate öelda, milline on olnud sugulusaste teiste maetutega – on võimalik, et andmebaasi haldur oskab aidata õigete andmete leidmisega. 
Puuduvaid isikuandmeid saate ka ise otsida. Ajalooarhiivi poolt on rida 18., 19. ja 20. sajandist pärinevaid ajaloolisi säilikuid (kirikuraamatud, vallavalitsuse dokumendid, jm) pandud üles internetikeskkonda SAAGA. Hageri kihelkonna materjalid on indekseeritult omaette andmebaasis.

 

Hauaplatsipildid

Uusi pilte tehakse võimaluse korral 5-6 aastase intervalliga, kalmistuosade kaupa, üldjuhul juunis-juulis.