Kalmistuteenuste hinnakiri 

1. Kalmistuteenused

1.1 Hauastamine1

1. Hauastamine kirstus 0,6 - 1,5 m

matus

156 €

2. Hauastamine kirstus 1,6 - 2,1 m

matus

207 €

3. Hauastamine erimõõdulises kirstus2 

matus

255 €

 

 

 

 

1.2. Urni hauastamine

1. Urni matus 3

matus

60 €

2. Urni väljakaevamine

urn

60 €

3. Urni matus urnikambrisse4

matus

864 €

 

1.3. Hauastamine eritellimusel5

1. Hauastamine kirstus 0,6 - 1,5m

matus

246 €

2. Hauastamine kirstus 1,6 - 2,1m

matus

309 €

3. Hauastamine erimõõdulises kirstus2

matus

345 €

4. Urni matus hauaplatsile

matus

69 €

Hauastamine - platsi ülevaatus kalmistutöötajaga, matuse registreerimine kalmistu registris, haua kaevamine, matuseliste abistamine kirstu hauda laskmisel ja pärgade asetamisel, kääpa kujundamine, kuuseokstega kaunistamine. Ei sisalda kuuseokste maksumust ja haua kinniajamist.

2 Erimõõduline kirst-pikkus üle 2,1 m ja laius üle 80 cm nii peaotsas kui ka jalutsis

3Urni matus - kalmistul platsi eelnev ülevaatus kalmistutöötajaga, matuse registreerimine kalmistu registris, haua kaevamine, urni hauda asetamine kalmistutöötaja poolt, haua kinniajamine või urnikambrilt plaadi või murumätta eemaldamine, kaane eemaldmine, urni asetamine kambrisse, kambri sulgemine kalmistu töötajate poolt.   

4Urni matus urnikambrisse - urnikambri valimine kalmistutöötajaga, matuse registreerimine kalmistu registris, katteplaadi või mätta ja katteplaadi eemaldamine, urni asteamine kambrisse, kambri sulgemine kalmistutöötajate poolt. Teenuse hind sisaldab urnikambri maksumust. Hind ei sisalda maetu(te) isikuandmete graveerimist katteplaadile või hauakivi maas sees asetsevale urnikambrile. Matja tasub urnimatuse teenuse juhul kui toimub urnikambrisse järgmine matus.

5Hauastamine eritellimusel - matus kiirendatud korras, matuse vormistamine vähem kui 2 päeva enne matust.

 

1.4. Muud teenused

1. Urnimatuse matusejärgne korrastus6

hauakoht

21 €

2. Ümbermatus

matus

429 €

3. Kirstumatuse matusejärgne korrastamine7

hauakoht

33 €

4. Kabeli kasutamine8

tund

45 €

5. Eritööd9

tund

33 €

6. Peieruum10

kord

111 €

7. Küünalde süütamine11

kord

3 €

 

1.5. Hauaplatsi ettevalmistus12

1. 1-kohaline hauaplats

hauakoht

135 €

2. 2-kohaline hauaplats

hauakoht

198 €

3. 3-kohaline hauaplats

hauakoht

270 €

6 Urnimatuse matusejärgne korrastus – ühe kuu jooksul matuse toumumisest, kuivanud pärgade ja lillede koristamine, matusekoha tasandamine ja hauapltsi korrastamine

7Matusepaiga matusejärgne korrastus- kuue kuu jooksul matuse toimumisest, kuivanud pärgade ja lillede koristamine; kääpa äravedu; platsi tasandamine ja riisumine

8Kabeli kasutamine -  matuse korraldamiseks, hind sisaldab leinakella löömist ja küünlaid kabelis. 1 tund kabeli kasutust hõlmab endas: kirstu toomist kabelisse ja valmis seadmist tseremooniaks, matusetseremooniat.

9Eritööd - kliendi soovil teostatavad teenustööd, mis ei kajastu antud hinnakirjas (hauavaaside kohale toimetamine, istutusaukude kaevamine, puude-põõsaste juurimine jms tööd)

10Peieruum- sisaldab kakas tundi peieruumi kaustust koos peiedeks vajaliku mööbliga. Tallinna Kalmistud ei paku toitlustamist.

11 Küünalde süütamine- kliendi poolt soovitud tähtpäevadel küünalde süütamine hauaplatsil. Hind sisaldab küünla maksumust.

12Hauaplatsi ettevalmistamine - matuseplatsi puhastamine võsast, pinnase planeerimine, vanade hauarajatiste teisaldamine, juurdepääsutee rajamine, akteerimistoimingute läbiviimine, jäätmete sorteerimine ja äravedu.

 

2. Matusepaiga hooldusteenused

2.1. Suvised hoolduseteenused

1. Hauaplatsi liiva vahetamine14

hauakoht

30 €

2. Hauaplatsi katmine liivaga15

hauakoht

27 €

3. Hauarajatiste puhastamine16

jm

9 €

4. 1-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

15 €

5. 2-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

21 €

6. 3-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

27 €

7. 4-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

39 €

8. 5-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

42 €

9. 6-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

57 €

10. 1-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

21 €

11. 2-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

33 €

12. 3- kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

42 €

13. 4-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

66 €

14. 5-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

75 €

15. 6-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

87 €

16. 1-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks (mai – september)18

hooaeg

60 €

17.  2-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks (mai – september)18

hooaeg

75 €

18.  3-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks (mai – september)18

hooaeg

120 €

19.  4-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks (mai – september)18

hooaeg

180 €

20.  5-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks (mai – september)18

hooaeg

195 €

21.  6-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks (mai – september)18

hooaeg

255 €

22.  1-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks (mai – september)18

hooaeg

90 €

23.  2-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks (mai – september)18

hooaeg

150 €

24.  3- kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks (mai – september)18

hooaeg

195 €

25.  4-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks (mai – september)18

hooaeg

300 €

26.  5-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks (mai – september)18

hooaeg

345 €

27.  6-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus kogu hoolduse perioodiks (mai – september)18

hooaeg

405 €

14 Hauaplatsi liiva vahetamine- sisaldab liiva maksumust, kihi paksus 8-10 cm (hauakoht- 2 m2)

15Hauaplatsi katmine liivaga- sisaldab liiva maksumust, kihi paksus 8-10 cm (hauakoht- 2 m2)

16Hauarajatiste puhastamine- hauapiirde või hauasamba pesu veega, teenust kasutatakse naturaalsest kivist hauasammaste ja piirete ning krohvitud betoonpiirete puhastamiseks. Teenus ei ole sobilik krohvimata betoonpiirete ja dolomiitpiirete, kunstlikust materjalist hauasammaste ja dolomiidist hauasammaste ja hauaplaatide puhastamiseks.

18 Hauaplatsi hooldus- hauaplatsi hooldus sisaldab üks kord nädalas hauaplatsi  koristamist, vastavalt kliendi poolt tellitud perioodile

 

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%